Image
18 กันยายน 2566 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์รณรงค์ไข้เลือดออก และวิธีการป้องกันยุงลายที่มีพาหะนำโรค

18 กันยายน 2566 

ประชาสัมพันธ์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชาวขุนศรีร่วมมือ ร่วมใจ ประหยัดน้ำ ปิด น้ำ เมื่อไม่ใช้ น้ำทุกหนดทีค่า เพื่อช่วยโลกของเรา

18 กันยายน 2566 

การทำถังดักไขมัน (อย่างง่าย) ไขมันจากครัวเรือนหากไม่มีการดักออกก่อนระบายสู่แหล่งน้ำ แหล่งน้ำนั้นจะเสมือนมีแผ่นฟิล์มเคลือบ อยู่บนผิวน้ำ ทำให้ออกซิเจนไม่สามารถแทรกซึมลงสู่น้ำในแหล่งน้ำนั้นได้...

04 กันยายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้" เพื่อนำมาแปรรูปเป็นกระดาษรีไซเคิล ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางสายตาได้ใช้เขียนอักษรเบรลล์...

04 กันยายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 12 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอไทรน้อย

07 กันยายน 2566

การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

29 สิงหาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เรื่องแจ้งกำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 11-22 กันยายน 2566

18 สิงหาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566...

09 สิงหาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566...

21 กรกฎาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

 
 
Image

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณอยากให้ อบต.ขุนศรี พัฒนาด้านใดมากที่สุด?

สถิติจำนวนผู้เข้าชม

00008167
วันนี้: 4
เมื่อวานนี้: 18
สัปดาห์นี้: 91
สัปดาห์ที่แล้ว: 128
เดือนนี้: 385
เคิอนที่แล้ว: 407
รวม: 8,167

เว็บไซต์น่าสนใจ

logo-parallex.webp