[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
15 / ต.ค. / 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน ๑๒ ชุด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑ – ๘ ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
7 / ต.ค. / 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ ๔
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
7 / ต.ค. / 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ ๓
เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
7 / ต.ค. / 2562
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
4 / ต.ค. / 2562
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
<< ตุลาคม 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 

  

                   

 

กิจกรรมตลาดนัดมินิ...รีไซเคิล
กิจกรรมตลาดนัด...รีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิลในครัวเรือน ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 ตุลาคม 2562
กิจกรรมตลาดนัด...รีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะรีไซเคิลในครัวเรือน
ตลาดนัดมินิ...รีไซเคิล ครั้งที่ 7 วันที่ 6 กันยายน 2562
โครงการประชาธิปไตยใกล้ตัว
โครงการประชาธิปไตยใกล้ตัว
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “พัฒนาคลองสวยน้ำใส” ในลำคลองตำบลขุนศรี
ณ ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านบัวทอง ต. บางรักพัฒนา อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี


แผนผังการร้องเรียนเรื่องทุจริต
แผนผังการร้องเรียนเรื่องทุจริต
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
แผนผังกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์
สรุปสาระสำคัญ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550

สิวที่หลัง
เครียด
โรคภูมิแพ้
บาดทะยัก
ไมเกรน
มะเร็งปอด
มะเร็งตับ
มะเร็งเต้านม
มะเร็งปากมดลูก
โรคไต


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17