[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
17 / พ.ค. / 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / พ.ค. / 2564
การจัดทำร่างขอบเขตของงาน(Term Of Reference :TOR)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / พ.ค. / 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองคำ หมู่ที่ 6
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
14 / พ.ค. / 2564
รายงานจำนวนผู้มาติดต่อราชการเพื่อขอรับบริการ
รายงานจำนวนผู้มาติดต่อราชการเพื่อเพื่อขอรับบริการ รอบตุลาคม 63 - มีนาคม 64
14 / พ.ค. / 2564
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทองคำ หมู่ที่ ๖
<< พฤษภาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 

 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและป้องกันการทุจริต
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
กาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดเพื่อให้มีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการรวมพลังเสริมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อเจ้าหน้าที่ในองค์กร
การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและประกาศนโยบายการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
รวมข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
คู้มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
คู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือปฎิบัติงานด้านพัสดุ

สิวที่หลัง
เครียด
โรคภูมิแพ้
บาดทะยัก
ไมเกรน
มะเร็งปอด


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17