Image
03 พ.ค. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเรื่อง อาหารปลอดภัยช่วงหน้าร้อน

03 พ.ค. 2566

ประกาศสำนักทะเบียน เรื่อง แต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

03 พ.ค. 2566

บัตรดี VS บัตรเสีย ก่อนเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้ง กกต. ชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำความเข้าใจ วิธีการกาบัตร ด้วยเครื่องหมายกากบาทแบบถูกต้อง เพื่อไม่ให้บัตรเลือกตั้งที่เราไปใช้สิทธิออกเสียงกลายเป็นบัตรเสีย...

26 เมษายน 2566

ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

19 พ.ค. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

19 พ.ค. 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ว่าด้วยการดำเนินการของประขาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

12 พ.ค. 2566

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

 
 
Image

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณอยากให้ อบต.ขุนศรี พัฒนาด้านใดมากที่สุด?

สถิติจำนวนผู้เข้าชม

00006668
วันนี้: 3
เมื่อวานนี้: 6
สัปดาห์นี้: 62
สัปดาห์ที่แล้ว: 67
เดือนนี้: 23
เคิอนที่แล้ว: 356

เว็บไซต์น่าสนใจ

logo-parallex.webp