ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 259 รายการ

logo-parallex.webp