ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้" เพื่อนำมาแปรรูปเป็นกระดาษรีไซเคิล ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางสายตาได้ใช้เขียนอักษรเบรลล์ โดยใช้กล่องยูเอชทีที่ใช้แล้ว ตัด ล้าง พับแบน ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะจัดเก็บในวันที่ 26 กันยายน 2566 เพื่อรวบรวมให้กับทางโครงการต่อไป

logo-parallex.webp