ร่วมมือ ร่วมใจ ประหยัดน้ำ

ประชาสัมพันธ์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชาวขุนศรีร่วมมือ ร่วมใจ ประหยัดน้ำ

ปิด น้ำ เมื่อไม่ใช้

น้ำทุกหนดทีค่า เพื่อช่วยโลกของเรา

logo-parallex.webp