การทำถังดักไขมัน (อย่างง่าย)

การทำถังดักไขมัน (อย่างง่าย)

ไขมันจากครัวเรือนหากไม่มีการดักออกก่อนระบายสู่แหล่งน้ำ แหล่งน้ำนั้นจะเสมือนมีแผ่นฟิล์มเคลือบ
อยู่บนผิวน้ำ ทำให้ออกซิเจนไม่สามารถแทรกซึมลงสู่น้ำในแหล่งน้ำนั้นได้ เป็นต้นเหตุทำให้น้าเสีย และยังช่วยลดการอุดตันท่อน้ำในซิงค์ล้างจาน

โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

logo-parallex.webp