กองช่าง อบต.ขุนศรี

 

 

 
ผู้อำนวยการกองช่าง

02-9219058 ต่อ 28

 

 

 

 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 

 

 

นายชัยยพล อินทสิทธิ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

 

นายพิเชษฐ์ ปริพินิจฉัย
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

logo-parallex.webp