สถานที่สำคัญ

logo


ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดคลองขุนศรี
2.วัดยอดพระพิมล
3.วัดสโมสร
4.มัสยิดอัลฮูดา
5.โรงเรียนวัดยอดพระพิมล
6.โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย
7.องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี


 

 

ประวัติสถานที่สำคัญของตำบลขุนศรี

วัดคลองขุนศรีวัดคลองขุนศรี

   วัดคลองขุนศรี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ในปัจจุบันนี้วัดคลองขุนศรีมีพระมหาสมพรเป็นเจ้าอาวาส อุโบสถหลังเดิมของวัดชำรุดและไม่สามารถใช้ปฏิบัติสังฆกรรมได้เพียงพอ เจ้าอาวาสรุ่นก่อนของวัด (พระครูสิริวชิราภรณ์) จึงได้มีดำริจัดสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น และสร้างสำเร็จในปี 2542 เป็นรูปแบบจตุรมุข ขนาดกว้าง 36 เมตร ภายในอุโบสถมีพระปฏิมากร เป็นพระประธาน และรูปปั้นหลวงพ่อเป๋ (หลวงพ่อองค์แรกของวัดคลองขุนศรี


 

 

วัดยอดพระพิมลวัดยอดพระพิมล

 วัดยอดพระพิมล  ตั้งอยุ่หมู่ที่ 6 บ้านปลายคลองพระพิมล ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ อุโบสถกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2524 ลักษณะเป็นทรงไทยเสริมด้วยคอนกรีดเสริมเหล็กมีช่อใบระกา หางหงส์ หน้าบัน ซุ้มประตูหน้าต่างศิลปะลวดลาย กุฏิสงฆ์จำนวน 1 หลัง หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ นามว่า "พระพุทธพิมลชัย" หน้าตักกว้าง 1.49 ปางมารวิชัย เนื้อศิลาแดง ศิลปะสมัยอู่ทอง นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางต่างๆ จำนวน 3 องค์ คือพระมหามาลัยเถระ พระพุทธศิลาขาว และหลวงพ่อพุทธฉันทนา


 

 

มัสยิดอัลฮูดามัสยิดอัลฮูดา

 มัสยิดอัลฮูดา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ความเป็นมานั้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2440 มีชาวมุสลิมกลุ่มหนึ่งเดินทางโยกย้ายมาจากบ้านบางตลาดปากเกร็ดนนทบุรี มาปักหลักตั้งรกรากอยู่ห่างจากคลองขุนศรี เมื่อเริ่มมีชุมชนชาวมุสลิมก็จำเป็นต้องมีมัสยิดเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรม ครั้งแรกนั้นมัสยิดอัลฮูดา ได้สร้างขึ้นแบบง่ายๆหญ้าแฝกมุงหลังคาไว้เพื่อใช้ป้องกันแดดและฝนและประกอบศาสนกิจ ปัจจุบันได้ปรับปรุงส้รางใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 15 เมตร ยาว 40 เมตร

 

logo-parallex.webp