วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

newoffice1


 

วิสัยทัศน์ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

“อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมประเพณีวัฒนธรรม  คุณภาพคู่คุณธรรม  นำการเมือง  เศรษฐกิจรุ่งเรือง  ประชาชนร่วมใจ”

Image
logo-parallex.webp