โครงการจัดรูปที่ดินพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณตำบลขุนศรี

  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมเจ้าของที่ดิน ครั้งที่ 1 โครงการจัดรูปที่ดินพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

logo-parallex.webp