ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรีพร้อมด้วย นายหนูกัน อ่อนบัวขาว ผอ.กองช่าง และคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร ซอยลุงช้าง หมู่ที่ 1

logo-parallex.webp