ประชุมพนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมด้วยนายสมยศ สาดี รองนายกฯ ได้เรียกประชุมพนักงานประจำเดือนสิงหาคม 2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินการที่ผ่านมา และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน โดยมีนางสาวทิพวรรณ บรรเลง ปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

logo-parallex.webp