โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ได้ดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 "ร่วมสืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจสู่สากล" โดยมีนายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีประกวดหนูน้อยสงกรานต์ การประกวดก่อเจดีย์ทราย การแข่งขันทอยสะบ้า ประเพณีแห่ปลา ประเพณีห่มผ้าพระเจดีย์ พิธีทรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุและตรวจสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน ณ วัดยอดพระพิมล จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

 

 

logo-parallex.webp