ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายไพรวัลย์ มัณยานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดฯ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเกษตรอำเภอไทรน้อย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

logo-parallex.webp