ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมด้วยนายสมยศ สาดี รองนายกฯ นางสาวทิพวรรณ บรรเลง ปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยมีประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
 
logo-parallex.webp