โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุขพัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส. และโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุขพัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส. และโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พร้อมด้วย ปลัดฯ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ โดยมีนายไพรวัลย์ มัณยานนท์ ประธานสภาฯ นายบุญเลิศ บุญมี รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผุ้ช่วยฯ ผอ.โรงเรียนวัดคลองขุนศรี คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ณ วัดคลองขุนศรี
 
 
logo-parallex.webp