ประชุมราษฎรผู้มีสิทธิเลือก เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเลือกและวิธีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมด้วยนายบัญชา ผลตาล รองนายกฯ เข้าร่วมประชุมราษฎรผู้มีสิทธิเลือก เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเลือกและวิธีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พร้อมประกาศให้ราษฎรตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดยอดพระพิมล

logo-parallex.webp