ด่านชุมชน จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดฯ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ดำเนินการจัดตั้งด่านชุมชน จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะการปฏิบัติตามกฎจราจร การดื่มสุรา และการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย ให้บริการประชาชนที่มาขอรับความช่วยเหลือ เช่นการสอบถามเส้นทาง การหยุดพักเพื่อพักผ่อน การช่วยเหลือสนับสนุนทางจราจรในกรณีเกิดอุบัติเหตุในพื้น ณ บริเวณลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

logo-parallex.webp