ทำความสะอาดห้องน้ำวัดยอดพระพิมล

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำข้าราชการ และพนักงานจ้าง ทำความสะอาดห้องน้ำวัดยอดพระพิมลและนำถังขยะแบบแยกประเภทมาติดตั้งบริเวณจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมช่วงประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีไทย ท้องถิ่นร่วมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม" ณ วัดยอดพระพิมล

logo-parallex.webp