ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้แก่บุคคลมี่มีภาวะพึ่งพิงฯ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ รพ.สต.วัดยอดพระพิมล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ ผู้ใหญ่บ้าน นักบริบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้แก่บุคคลมี่มีภาวะพึ่งพิงฯ และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ รอบที่ 1 จำนวน 18 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลขุนศรี หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5

 

logo-parallex.webp