มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้แก่บุคคลมี่มีภาวะพึ่งพิงฯ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านคลองสิบศอก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ สมาชิกสภาฯ นักบริบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้แก่บุคคลมี่มีภาวะพึ่งพิงฯ และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ รอบที่ 1 จำนวน 20 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลขุนศรี หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8
logo-parallex.webp