ลงพื้นที่ตรวจการจัดเก็บผักตบชวา

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมด้วยนายหนูกัน อ่อนบัวขาว ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจการจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชในคลองโต๊ะนุ้ย และจัดเก็บกิ่งไม้วัชพืชริมคลองโต๊ะนุ้ย เพื่อปรับภูมิทัศน์และการระบายน้ำได้ดีในช่วงหน้าแล้ง

logo-parallex.webp