โครงการรณรงค์การผลิตขยะ และคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมคณะผู้บริหาร นางสาวทิพวรรณ บรรเลง ปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน คณะครูและเด็กนักเรียน นำวัสดุและขยะรีไซเคิล มาขายตามโครงการรณรงค์การผลิตขยะ และคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

logo-parallex.webp