ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมด้วยนายหนูกัน อ่อนบัวขาว ผอ.กองช่าง ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และพบปะพูดคุยและให้กำลังใจพี่น้องประชาชน ในเขตตำบลขุนศรี โดยได้รับการประสานงานจากประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกหมู่

logo-parallex.webp