ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำแม่น้ำท่าจีน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมด้วยนายบัญชา ผลตาล รองนายกฯ และนายสมยศ สาดี รองนายกฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำแม่น้ำท่าจีน พร้อมมอบเครื่องดื่มและอาหารว่างแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน ณ ประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำพระพิมล ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

logo-parallex.webp