ลงนามพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้ให้เกียรติเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี โดยมีคณะผู้บริหาร นายไพรวัลย์ มัณยานนท์ ประธานสภาฯ นายบุญเลิศ บุญมี รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง ในการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณหน้าวัดคลองขุนศรี

logo-parallex.webp