ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565

   เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 นายไพรวัลย์ มัณยานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมซึ่งมีสาระสำคัญในการเพิ่มแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

logo-parallex.webp