กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

   เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้นำคณะผู้บริหาร ปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 9 ณ ประตูน้ำคลองทวีวัฒนา หมู่ที่ 7 รวมถึงทำความสะอาดและปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณถนนเลียบคลองทวีวัฒนา โดยมีรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

logo-parallex.webp