กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" และโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส.

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้นำข้าราชการ และพนักงานจ้าง จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" และโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน และยังเป็นการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับแต่งภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณภายในวัดยอดพระพิมล โดยมีนายบุญเลิศ บุญมี รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดยอดพระพิมล และประชาชนจิตอาสา ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
 
logo-parallex.webp