การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

   เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายพิชิต ศรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ขุนศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีท่านสมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และคณะกรรมการเข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

logo-parallex.webp