สัญญาซื้อจ้างเลขที่6/2566 โครงการต่อเติมอาคารโรงเก็บของด้านหลังอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

สัญญาซื้อจ้างเลขที่6/2566 โครงการต่อเติมอาคารโรงเก็บของด้านหลังอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

logo-parallex.webp