ประกาศราคากลาง

ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองโต๊ะนุ้ย หมู่ที่2

logo-parallex.webp