ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (ตั้งแต่ เม.ย.๒๕๖๕ - มิ.ย.๒๕๖๕)

logo-parallex.webp