ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราาจ้างเหมาเครื่องจักรกลรถแบคโฮและรถบรรทุก 6 ล้อ ตักลอกผักตบชวาและวัชพืชในคลองโต๊ะนุ้ย ระยะทาง 2,000 เมตร จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาล้างและเติมนำ้ยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 เครื่อง

logo-parallex.webp