ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน กพ 7509 นนทบุรี จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ

logo-parallex.webp