ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-9829 นนทบุรี จำนวน 1 คัน

logo-parallex.webp