ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 4 ป้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กพ 7508 นนทบุรี จำนวน 1 คัน

logo-parallex.webp