ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซักรีดผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระจกโค้งจราจร พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด

logo-parallex.webp