ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 10 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงตรวจเช็คเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 410-53-0015-1 จำนวน 1 เครื่อง

logo-parallex.webp