ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 410-53-0015-1 จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเลื่อยโซ่ยนต์รหัสครุภัณฑ์ 443-60-0001 จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 410-53-0015-1 จำนวน 1 เครื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเลื่อยโซ่ยนต์รหัสครุภัณฑ์ 443-60-0001 จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ

 

logo-parallex.webp