ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง รถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสู่การพัฒนา ตำบลขุนศรีประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถอดเชื่อมแป็บไฮดรอลิค รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-1267 นนทบุรี จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนไดเออร์ตัดนำ้รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-0499 นนทบุรี จำนวน 1 ตัว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร-2490 นนทบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง รถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสู่การพัฒนา ตำบลขุนศรีประจำปีงบประมาณ 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถอดเชื่อมแป็บไฮดรอลิค รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 83-1267 นนทบุรี จำนวน 1 งานประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนไดเออร์ตัดนำ้รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-0499 นนทบุรี จำนวน 1 ตัวประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง ซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร-2490 นนทบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ
 

logo-parallex.webp