ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ในเขตพื้นที่ตำบลขุนศรี จำนวนไม่น้อนกว่า 100 ชุด

ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ในเขตพื้นที่ตำบลขุนศรี จำนวนไม่น้อนกว่า 100 ชุด

logo-parallex.webp