ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 5

logo-parallex.webp