ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมกำแพงกันดินเลียบคลองโต๊ะนุ้ย (ฝั่งโรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย) หมู่ที่ 2

logo-parallex.webp