ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายเลียบคลองทวีวัฒนา หมู่ที่ 7

ประกาศ อบต.ขุนศรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายเลียบคลองทวีวัฒนา หมู่ที่ 7
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 

logo-parallex.webp