ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. บ้านคลองสิบศอก-บ้านคลองพระพิมล หมู่ที่ 8

ประกาศ อบต.ขุนศรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. บ้านคลองสิบศอก-บ้านคลองพระพิมล หมู่ที่ 8
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


 

logo-parallex.webp