ประชาสัมพันธ์ แผนการออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันยุงลาย

 

ประชาสัมพันธ์ แผนการออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันยุงลาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

logo-parallex.webp