ประชาสัมพันธ์โครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565

 

ประชาสัมพันธ์โครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565
ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าลดราคาเวลา 09.00-15.00 น. ณ บริเวณหน้า อบต.ขุนศรี 14-16 กันยายน 2565

logo-parallex.webp