[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

  

13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการรณรงค์ให้ความรู้และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก "ชุมชนใส่ใจปลอดภัยไข้เลือดออก" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
แผนกำหนดการดำเนินงานออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการแจกทรายอะเบท และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย พร้อมให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตตำบลขุนศรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
12 / ธ.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
สรุปผล
6 / ธ.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 / ธ.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
เผยแพร่ข้อมูลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ
เผยแพร่ข้อมูลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ
28 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน (งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560)
รายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
28 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ โครงการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง
โครงการให้บริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. ในวันทำการ
28 / พ.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
22 / พ.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / พ.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง
14 / พ.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนตุลาคม 2560
9 / พ.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
7 / พ.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 / พ.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศ
สขร.
2 / พ.ย. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / ต.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน "การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร"
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
30 / ต.ค. / 2560 : ประกาศ อบต.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบปั๊มรถหมายเลขทะเบียน 81-5901นนทบุรี
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน "การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร"
แผงผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการการขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/23 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


Powered by : MAXSITE 1.10