[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
 
  

  

20 / ก.ย. / 2561 : ประกาศ อบต.
ประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ขอประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
19 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ
อบต.ขุนศรี
19 / ก.ย. / 2561 : ประกาศ อบต.
ประกาศ
อบต.ขุนศรี
14 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 / ก.ย. / 2561 : ประกาศ อบต.
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
5 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยเฉพาะเจาะจง
4 / ก.ย. / 2561 : ประกาศ อบต.
ประกาศ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยเฉพาะเจาะจง
22 / ส.ค. / 2561 : ประกาศ อบต.
ประกาศ
รับฟังความคิดเห็น
21 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายปิ่นทองแลนด์(ซอย 2) หมู่ที่ 2
โดยเฉพาะเจาะจง
7 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบเดือน
กรกฎาคม 2561
2 / ส.ค. / 2561 : ประกาศ อบต.
การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

กำลังแสดงหน้าที่ 1/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


Powered by : MAXSITE 1.10