[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
     :: ขอต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ::  
    

  กรมขนส่งทางบกจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี บริการสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2554

  จันทร์ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2554
  กรมขนส่งทางบกจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี บริการสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

กรมขนส่งทางบก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ออกให้บริการสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ประจำปี 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรีได้ปรับสภาพภูมิทัศน์หน้าที่ทำการเป็นถนนคอนกรีตที่มีพื้นที่กว้างขวาง

 

 


 

นายกฤษณ์  ศรีอินทร์สุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
นายไพรวัลย์  มัณยานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
นายอาวุธ  วงศ์ประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
นายพีรยุทธ์  ชัชวาลกิจกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี 
นายสุรเดช  วรรณดิษฐ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี

ถ่ายรูปร่วมกับทีมงานกรมขนส่งทางบกจังหวัดนนทบุรี

 นายกฤษณ์  ศรีอินทร์สุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี และ นายสุรสีห์  ศรีอินทร์สุทธิ์
เข้าร่วมโครงการประมูลเลขรถสวย


ประชาชนมาลงทะเบียน บริการสอบใบขับขี่เคลื่อนที่


การทดสอบสมรรถภาพในการขับรถ
รถโมบายเคลื่อนที่ในการบริการสอบข้อเขียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์


นายกฤษณ์  ศรีอินทร์สุทธิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการบริการสอบใบขับขี่เคลื่อนที่
 ประจำปี 2554
ประชาชนที่มาใช้บริการการสอบใบขับขี่ เข้ารับการอบรมกฏจราจร เตรียมความพร้อมก่อนสอบปฏิบัติ
สอบรถจักยานยนต์ ภาคปฏิบัติ


สอบภาคปฏิบัติการขับรถยนต์


ถ่ายรูปเตรียมรับบัตรใบขับขี่รถจักรยานยนต์ และ รถยนต์ได้


นายกฤษณ์  ศรีอินทร์สุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี มอบของที่ระลึกให้แก่ ผอ.กรมขนส่งทางบก นนทบุรี 

 

 

 เข้าชม : 4776

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี
ถนนพระพิมลราชา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทร. 02-9219058 แฟ็กซ์ 02-9219058 ต่อ17

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม


Powered by : MAXSITE 1.10